Tekst om min installasjon

 

 

Tine Lundkvist:<<Min reise i Mongolia>>

Nordnorsk Kunstnersenters Blackbox:28.1-13.2011

ved: Toril Østby Haaland       Utstillingsleder NNKS

 

Sommeren 2010 gjennomførte Tine Lundkvist en reise til Mongolia med støtte fra Nordland Fylkeskommunes reisestipend for kunstnere. Nordnorsk Kunstsenter har gleden av å presentere Tines siste arbeider som er inspirert av denne reisen. I vår Blackbox blir prosjektet til en helhetlig installasjon,der vi blir presentert for grafiske trykk og lydspor.

Trykkene henger midt i rommet,og består av dagboksnotater fra reisen. De er inspirert av det mongolske alfabet som kjennetegnes ved at man begynner skriften øverst til venstre og skriver nedover,istedenfor bortover som vi gjør i det latinske alfabet. Kunstnerens notater er fragmenterte,speilvendte og vanskelige å lese,men bevisstheten om at de er fra reisen og måten de er montert på,gjør at de blir poetiske i arkene beveger seg stille i det sorte rommet. Lydsporet øker vår bevissthet rundt hva notatene kan inneholde. Her hører vi fragmenter av opptak som Lundkvist har gjort på sin reise. Sammen med de turkise vimplene,som er vanlige å bruke i religiøse sammenheng i Mongolia,er de med på å vise til et spesifikt sted og en spesifikk reise.

 

Foruten å være en personlig fortelling om en reise kunstneren selv har foretatt,kan prosjektet også ses som en historisk og politisk kommentar. De er ikke lenge siden mongolene fikk tilbake sin religionsfrihet og muligheten til å bruke sitt eget alfabet. Under sovjetvennlige ledere ble hundrevis av buddhistiske klostre ødelagt og tusenvis av buddhister drept i forfølgelser. Kommunistregimet i Mongolia falt i 1990.Etter dette ble den tibetanske buddhismen igjen den mest utbredte religionen Det er imidlertid fortsatt det kyrilliske alfabetet som brukes til å skrive mongolsk i dag. Myndighetene forsøkte å innføre det gammel mongolske alfabetet i 1994,men det viste seg å være praktisk vanskelig for generasjonene som vokste opp under kommunismen . Idag prøver man på en mer gradvis og langsiktig reinnføring gjennom skoleverket.Tine Lundkvists verk kan tolkes som en hyllest til dette alfabetet og kulturen det er del av

 

Tine Lundkvist er opprinnelig fra Stockholm,men har bodd og arbeidet i Svolvær siden 1979.Etter det har hon hatt flere separatutstillinger her i landet,og deltatt på en rekke gruppeutstillinger